American floors 1991

American Floors (Russian Slippers). Moderna museet, Stockholm

 
 
Boken American floors. Text Jan Åman, Wikens förlag. Design Anders Ljungman. 


Boken American floors. Text Jan Åman, Wikens förlag. Design Anders Ljungman. 

 
Lars Rodvaldr90, highlight